CLOUS et CLIPS D'OREILLE

Clous d oreilles

16873 switch

16873

26 euros

Se combinent idéalement avec les UT WUNDERKING

3451 light touch small

3451

30 euros

17399 majestic

17399

30 euros

17295 berry

17295

38 euros

3437 classy pearl

3437

40 euros

17527 sweatheart

17527

40 euros

18569 chic

18569

50 euros

17974 sugar

17974

50 euros

13324 bubbles top

13324

55 euros

18628 little ivy

18628

60 euros

17289 rondel 1

17289

60 euros

18202 honey

18202

60 euros

18406 a sky full of stars

18406

60 euros

14391 family treasure

14391

63 euros

18075 fatina

18075

67 euros

17122 loveknot

17122

71 euros

17667 mimosa

17667

71 euros

18227 pret a porter

18227

71 euros

17987 mary me

17987

81 euros

17294 donna

17294

82 euros

17497 set fatina

17497

87 euros

18196 twist and style

18196

92 euros

17991 sugar

17991

92 euros

17907 skyfall

17907

92 euros

17317 etoile

17317

92 euros

17110 karolina

17110

92 euros

7654 alexa

7654

92 euros

18034 mirage

18034

99 euros

18495 amazing

18495

99 euros

17609 corsage

17609

99 euros

17913 obsession

17913

112 euros

17283 marchesa

17283

122 euros

17309 bellissima

17309

122 euros

17645 ivy

17645

122 euros

18005 over the top

18005

122 euros

18071 heartheart

18071

122 euros

18173 kiss from a rose

18173

122 euros

18216 celebrity

18216

122 euros

18340 cool girl

18340

133 euros

18341 wild and free

18341

133 euros

17618 violetta

17618

133 euros

17376 snow white

17376

133 euros

17621 happy ribbons 1

17621

143 euros

18114 starlight

18114

143 euros

18583 wonderful beautiful

18583

143 euros

17646 pavona

17646

153 euros

17989 sugar and spice

17989

153 euros

18580 powerful beautiful

18580

153 euros

18011 aqua rain purple rain

18011

185 euros

18623 amazing

18623

199 euros

 

CLIPS D'OREILLE

13096 bubbles top

13096

55 euros

18625 kiss from a rose

18625

173 euros

 

UT

17518 forget me not

17518

30 euros

18198 wunderking

18198

60 euros

18355 rockstar

18355

133 euros

 

Catherine MARIE

06-60-37-55-52

e-mail : catherinemariebijoux@wanadoo.fr